Skyltar om fiskeförbud på samfällighetensvatten har kommit upp på bland annat Badudden, förbudet gäller inte boende i Stora Mellansjö. I övriga delen av Magelungen gäller fiskekort.

Testfisket av kräftor var i år bra, så nästa år är det ok att fiska igen. Om man är intresserad av kräftfiske så vill vi att man går via Magelungens fiskevårdsförening www.magelungensfiske.se, detta så man inte använder eget material då det kan sprida smitta.