Skickar info igen eftersom föregående avisering inte visade fulla emailadressen mm.


Vill du bli delägare av denna fina bastuflotte?

På stämman i våras godkändes att en bastuflotte får ligga på föreningens vatten vid badudden. Alla som tillhör Mellansjös samfällighet erbjuds möjligheten att bli delägare och därmed ha tillgång till bastuflotten. Medlemskapet i bastuföreningen är en investering i din fastighet. Vid ev. försäljning, går det alltså inte att köpa ut sin andel.  Nya medlemmar kan tas in en gång per år. 

För mer info läs på marinbastun.se 

SUMMA, inkl försäkring, bojstenar, förtöjning mm                                                350 000KR

A-    Jag är intressserad om vi blir minst 10-14 delägare 

B-    Jag är intressera om vi blir 15-19 delägare

C-    Jag är intresserad om vi blir 20-30 delägare

D-   Jag är inte intresserad oavsett kostnad                     

Ange alternativ A, B, C eller D och maila Mellansjö bastu@gmail.com senast 31/Okt.