Hej!

Då förrförra årets entreprenör har lagt ner sitt företag har Chatarina jobbat hårt med att hitta ett bra alternativ, som har det önskade verktyget för att kratta upp sjöväxter. Företaget Maxtech är nu bokat, de plan att starta v29 och plan prel att utföra arbetet under upp till 2 veckor.

Styrelsen kommer i år inte att koordinera klippning för privata fastigheter. Alla som önskar klippt på eller i anslutning till egen fastighet är välkomna att själva kontakta företaget för att boka dem. Området som kommer klippas beskrivs i bif bild.

OBS:

Föreningens klippning kommer ha prioritet, och eftersom företaget är hårt uppbokat under sommaren så är det viktigt att SNARAST MÖJLIGT KONTAKTA DEM om ni önskar klippt! https://www.maxtech.se

Viktigt att samtliga båtägare tar bort sina båtar förslagsvis helgen 13-14/7 för att möjliggöra klippning runt båtklubbarna (undantag båtklubben vid badudden som inte önskar klippt runt sin brygga).

MVH, Styrelsen