Som ett led i att se över samfällighetsföreningens kostnader och även optimera styrelsearbetet så har styrelsen beslutat att ta in offerter och se över möjligheten till att ha en ny redovisningskonsult/ekonomiansvarig.

Om någon i föreningen har den efterfrågade kompetensen och är intresserad av att sköta detta förstås mot ersättning, så är ni välkomna att kontakta Tore Larsson (torel@kth.se) eller Marika Edberg (marika.edberg@gmail.com) för att få veta mer!

Arbetsbeskrivning:

Vad vi vill att Stora Mellansjö SF redovisningskonsult ska klara:

196 fastigheter, 250 verifikationer/år (4 verif/månad + årsavgiften)

  • Kontrollera att samtliga fastigheter betalat årsavgiften
  • Uppdatering av fastighetsregistret i januari – uttag Lantmäteriet
  • Tryckning av årsstämmohandlingar, ca 10 sidor A4
  • Utsändning av årsstämmohandlingar till 196 medlemmar
  • Bokföring
  • Bokslut

All post går till SF, bokföring behöver inte ske kontinuerligt, SF kassören betalar räkningar och sparar verifikat. Alla dokumentation i årsstämmohandlingarna, inkl. årsberättelse, förslag till budget, motioner, utlåtanden, förslag från styrelsen och valberedningen utformas av styrelsen.