Styrelsen har beslutat att regelbundet rapportera om några aktuella frågor, och som en början kommer ordförande Nour att skriva några ord vid några tillfällen per termin.

Sommarjobbare: Vi har nöjet informera om att vi anställt två flitiga tjejer, Ellen Björkegren och Alva Frondell, som skall sköta gräsklippningen på lekplatserna på Junivägen och Norråvägen och hålla dessa rena och snygga. De skall dessutom plocka ev skräp och köra baduddens soptunna till SRV:s hämtplats på Majvägen.

Jag själv och Joakim Edberg har åkt runt i våra grönområden tillsammans med vår grönområdesansvarige Ingemar i syfte att uppdatera områdets skötselplan. Vi är måna om våra ekar och vill att de skall växa sig stora och därför verkar för att dessa får både ljus och rymd. I samförstånd med Ingemar har vi färgmarkerat de träd som skall fällas p.g.a. att de kan vara ruttna, lutar betänkligt med risk för fall, eller riskerar falla över ledningar. Märkningen med två färgklickar blir prio ett och en klick prio två dvs avverkas i mån av budgetutrymme.

Hälsningar, Nour