välkommen på städdag!

Vi samlas på Junivägen vid tennisbanan och på Norråvägens  lekplats kl.10.00.

Städningen pågår till 12.00 och avslutas med korvgrillning.

Varmt välkomna?