Uppskjutning av årsstämman för Stora Mellansjö Samfällighetsförening till söndagen den 10 maj 2020

Plats:       Badudden
Tid:          10:00-12:00 (registrering från 09:30)

Med hänsyn till det aktuella läget gällande Covid-19 har styrelsen efter noggrant övervägande beslutat att flytta årsmötet från 28 mars till söndagen den 10 maj.

Vi beklagar detta men ser oss nödtvungna till denna åtgärd för att minimera hälsoriskerna för våra medlemmar. Vi hoppas att vi genom detta har bättre förutsättningar för en god uppslutning vid stämman, men vi vädjar samtidigt att varje fastighet representeras av en person. Möjlighet finns naturligtvis också att lämna fullmakt till en granne.

Ny kallelse kommer stadgeenligt att skickas ut. Hör av er till styrelsen vid frågor.

Varmt välkomna, och klä er efter väder! Vid behov sätter vi upp takskyddet.

För styrelsen,

Nour Khalil, ordförande