Påminnelse om årsstämman på Badudden den 15/8 kl 14:00 – 16:00 (registrering från 13:00).

Vid mötet ges även en första information om implikationerna av att föreningen vid årsskiftet övertar ansvaret för skötseln av vägarna inkl snöröjning mm, vilket tidigare skötts av kommunen.

Vi kommer hålla fysisk distans med tanke på Covid-19 och har bokat ordentlig ljudanläggning. Tänk på möjligheten att lämna fullmakt till en granne! Och ta gärna med en filt eller campingstol.

Vi ser helst att varje fastighet representeras av max en person, för att hålla ner totalantalet.

Frivillig kräftskiva 16:00 – 20:00 med levande musik!

Varmt välkomna!