Vi är ett antal familjer i samfälligheten som är medlemmar i Stora Mellansjös bastuförening.
Tillsammans har vi köpt in en gemensam bastuflotte som ligger vid Badudden. Alla som är delägare i bastun har möjlighet att boka bastun på föreningens hemsida. Samtliga fastighetsägare i samfälligheten har fått förfrågan om att vara delägare i bastun. Om du är nyinflyttad eller vill ansluta dig till bastuföreningen maila till: mellansjobastu@gmail.com
Ett delägarskap i bastuföreningen kostar 12.970 kronor. Delägarskapet i bastun medföljer fastigheten. Således kan medlemmar inte få tillbaka sin andel vid ev. försäljning av fastighet i området. Bastun får inte hyras/lånas ut till icke medlemmar.
För mer information, se föreningens stadgar.