Om Stora Mellansjö

Stora Mellansjö sträcker sig från Svartviksvägen/Norråvägen i väst till Ågestabron i öst. Vi har ett antal grönområden som tillhör oss. Samfälligheten har 192 fastigheter.

Områdets historia

Mellansjö ligger på jordbruksmark som har tillhört Ågesta gård. Där fanns beteshagar, slåtterängar och skog. En del mindre åkrar låg vid de tre torpen, Börjanstugan, Norrhaga och Färjsund, nuvarande Brostugan. Gravfälten på gårdens mark vittnar om bosättningar redan i förhistorisk tid. Lämningar visar att det har funnits en gård i Ågesta ända sedan äldre järnåldern. Det äldsta skriftliga belägget för namnet är från 1330.

Vid sekelskiftet avstyckades marken från Ågesta Gård och fick namnet Stora Mellansjö. Området hade urspungligen 21 tomter men fram till 1912 delades dessa upp i mindre delar. Arkitekten Arvid Stille arbetade fram ett förslag till styckningsplanen där han beskrev områdets terräng med ”synnerligen vackra ekbestånd”. Avstyckningsplanen utgick delvis från den tidigare planen men nu planerades områden med allmän mark. Dessa områden föreslogs vid ”synnerligen vackra bergspartier, varifrån vidsträckt utsikt över landskapet erbjuds”. Sjöstränder som ännu inte var bebyggda, föreslogs också som allmän mark för att skyddas.

En kulturskrift om området som Huddinge kommun producerat.

Stora Mellansjö idag

Idag kännetecknas Stora Mellansjö av närhet. Stockholms centrum ligger endast 14 km bort. I områdets omedelbara närhet ligger Ågesta golfbana, flera ridhus och hela Ågesta friluftsområde med skid och löpspår. Ågestasjön är en viktig fågellokal och lockar ornitologer från hela Stockholm.

Väg- och naturfastigheter i Stora Mellansjö

Gemensamma ytor och angelägenheter

Badudden

I förlängningen av Majvägen finns badudden som ägs av samfälligheten, men dit allmänheten har fritt tillträde. Där finns torrdass och omklädningsrum. På dansbanan arrangeras ibland gemensamma kräftskivor eller musikaftnar. Man kan också kostnadsfritt boka dansbanan för privata fester, förfrågan ställs till styrelsen via info@mellansjo.se, varefter kontrakt skrivs. Efter kl 23 ska ingen hög musik spelas och vi vill att festen avslutas kl 01. Det är viktigt att visa hänsyn till boende i området.

Lekplatser

Samfälligheten äger två lekplatser, på Norråvägen respektive Junivägen.

Tennisbana

Vid lekplatsen på Junivägen finns samfällighetens tennisbana. Det finns också en tennisklubb, se nedan.

Vägnätet

Föreningen äger vägarna i området men kommunen står för driften. Felanmälan av ex belysning, oplogade vägar görs till kommunen. Nästa detaljplan kommer tidigats på börjas 2017, kommunen kommer eventuellt att ta över huvudmannaskapet, vilket kan innebär att medlemmarna får betala gatubyggnadskostnaderna. Diskussion har påbörjats med kommunen under 2019.

Parkering

Ska ske på den egna fastigheten. Föreningen tillåter inte att man använder vägar och grönområden för stadigvarande parkering. Vid tennisbanan vid Junivägen finns boendeparkering som kan användas vid tillfälligt besök vid ex badudden, lekplats eller tennisbana. Vid vändplan vid Vassviksvägen finns det även möjlighet för boende att parkera bilen tillfälligt.

Grannsamverkan

Det finns en etablerad grannsamverkan. Fler kvartersombud behövs. Kontakta grannsamverkan.mellansjo@gmail.com

Städdagar

Vanligtvis en på våren (april) och en på hösten (oktober), städar vi tillsammans lekplatserna och badudden.

Vassröjning

Bör inte sked under fåglarnas häckningsperiod på vår och försommar (15/4-15/7). Vassen bör om möjligt klippas under vattennivån och bortförskaffas. Att röja vass utanför den egna tomten, på föreningens vatten, är tillåtet.

Fastighetsägarens ansvar

Här hittar du information om vad som är fastighetsägarensansvar när det gäller skottning, höjd på häck, ansvar utanför tomtgränsen etc. Ansvar för fastighetsägare.

Utanför samfälligheten

Båtklubbar

Det finns fyra båtbryggor i området. För att ha sin båt där måste man vara medlem i den båtklubb som sköter driften. Medlemsskapet följer fastigheten i en del av båtklubbarna.

Norråvägen – Stefan Städje, kontaktperson
Vassviksvägen – Hans Alvenkrona, kontaktperson
Badudden – Sten Lindström, kontaktperson
Biskopsvägen – Mikael Persson, kontaktperson

Sjövatten

Några fastigheter har tillgång till sjövatten. Det finns en sjövattenförening med ett pumphus bredvid bron över Norrån. Kontaktperson Jan Blomqvist, mobil: 070 608 07 77.

Festförening

Anordnar olika aktiviteter så som midsommarfirande, kräftskiva och andra roligheter.

Tennisklubb

Kontaktperson Olle Nylind, mobil: 0730-95 71 85. Se även Facebook (“Stora Mellansjö Tennis”)

Majbrasa

På Norråvägen lekplats anordnas som regel en majbrasa.

Facebook-grupp
Anmäl er gärna till områdets frivilliga Facebook-grupp (“Vi som bor i mellansjö”), där diverse roligheter och evenemang i området tipsas om!

Undvik inbrott

Några tips för att undvika oönskad påhälsning:

 • Lämna inte värdesaker synliga, det gäller även sladdar till elektronikprylar som t.ex. laddare till mobiltelefoner eller videokameror, det visar att det kan finnas elektronik i huset.
 • Se över dina lås, det skall inte vara möjligt att utan nyckel komma ut ur huset. Tjuvar är bekväma och vill helst inte klättra genom fönster.
 • Har du moderna fönster? Det är ofta lätt för tjuvar att skära loss glaset ur sin ram. Se över hur de är monterade, genom en enkel silikonsträng eller envägsskruv låses glasen fast i karmen. Sätt lås på dina fönster.
 • Har du larm ska det synas med skyltar utomhus.
 • Undvik att ha växtlighet eller annat som skymmer fönster och ytterdörrar.
 • Installera en timer så att ljus och radio tänds upp och ljuder när du är borta.
 • Visa inte tjuven att du är bortrest. Be grannen:
  – Tömma brevlådan
  – Klippa gräset
  – Skotta snö
  – Slänga sopor i din soptunna
  – Köra med sin bil på din uppfart
  – Och glöm inte att tacka grannen ordentligt!