Välkommen hit! 

Här nedan kan ni läsa om vårt vackra område och få lite information om föreningen.

För att ta del av mer ingående information om vår fina förening samt övrig aktuell information som tex årsmötesprotokoll mm, måste du vara lagfaren ägare av fastighet inom samfälligheten. Är du det rekommenderar vi varmt att du registrerar ett konto på hemsidan (länk).

Klicka på ”+”  symbolen för att se vad som döljer sig under varje rubrik. Ha en trevlig stund!

Stora Mellansjö i Huddinge kommuns östra del, Trångsunds kommundel, sträcker sig från Svartviksvägen/Norråvägen i väst till Ågestabron i öst. Gränsen till Stockholm går på Ågestabron.


Vårt område ligger nära till Stockholms centrum -endast 14 km bort – samt till vidsträckta skogsområden. I Farsta Strand finns pendeltågs- samt tunnelbanestation. Buss 742 trafikerar Ågestavägen mellan Huddinge sjukhus och Drevviksstrand.

I områdets omedelbara närhet ligger Ågesta golfbana, två ridstall – ett vid Ågesta gård samt ett i Svartvik – och hela Ågesta friluftsområde med skid- och löpspår.

 

Samfälligheten (SF) består av 192 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar markområdena inom föreningen med tillhörande byggnader.

Vad är en samfällighetsförening…?

Medlemskap i en SF innebär att om du äger en fastighet som har andel i en samfällighet blir du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Du kan inte välja att gå ur föreningen. Medlemmarna har både ansvar för och inflytande över skötseln av den gemensamma egendomen. Styrelsen hanterar de löpande åtgärderna under året och varje år hålls en årsstämma där medlemmarna har möjlighet att påverka och ta beslut om vad som ska göras.

För att läsa mer: Lag om förvaltning av samfälligheter och här: www.svenskfast.se/guider/samfallighet/

2002 togs detaljplanen för området. Minsta storlek på tomterna sattes till 1500 kvm vilket gör det möjligt att behålla det unika området med kuperad terräng och trädbestånd. I samband med att detaljplanen antogs beslöts att området skulle få ett alternativt avlopp, ett sk LPS system (Low Pressure Sewer). Det innebär att – i stället för ett konventionellt avloppssystem som hade krävt stora ingrepp i marken – har varje fastighet utrustats med en pumpstation som finfördelar avloppet och sedan pumpar ut det till Henriksdals reningsverk. Detta är normalt inget du behöver tänka på, men häll inte ut fett i avloppet (torka ur stekpannan med papper i st f att spola ur den med hett vatten) då det stelnar och knivarna i kvarnen kan stanna. Tänk också på att inte slänga tandtråd i toan, den är oerhört stark och kan sno sig runt knivarna.

Föreningen äger all mark utanför de enskilda fastigheterna, inklusive vägarna i området. Föreningen sköter underhåll och skötsel av marken och har ett skötselavtal med kommunen avseende vägarna som gäller tom 2020-12-31. Diskussioner med kommunen angående vårt övertagande av vägskötseln har pågått (och pågår) under 2019.

På våra vägar är det inte tillåtet att parkera. Respektera också hastighetsbegränsningen på max 30 km/h, det är många som rör sig på vägarna; barn, folk som promenerar, cyklister, hundar/katter med tillhörande ägare, rådjur och andra vilda djur….

Inom området finns två lekplatser, tennisbana samt vår fina Badudde med badstrand och dansbana.

Inom föreningen finns även andra aktiviteter som sköts av engagerade boende, tex en festförening som arrangerar trevligheter som tex kräftskivor, midsommarfirande och luciafika för alla boende.

Det finns en tennisklubb samt fyra båtklubbar i området som även de sköts av medlemmar i föreningen.