Här finns information som endast är avsedd för medlemmarna i samfälligheten. Äger du fastighet i Stora Mellansjö SF ber vi dig att ansöka om behörighet till hemsidan.