GDPR: Informationen efterfrågas i syfte att kunna veta vilka och hur många av samfällighetens medlemmar som är registrerade på hemsidan. Därmed vet styrelsen hur stor andel av medlemmarna som har access till medlemssektionerna och till vilka styrelsens emailnotifieringar når ut till. Vidare är registreringen är nödvändig för att kunna upprätthålla dedikerade medlemssektioner på hemsidan inklusive bokningssystem. Den efterfrågade informationen möjliggör också för administratören att vid registreringen kunna säkerställa att uppgiven person är medlem i samfällighetsföreningen. Registrerad information är endast tillgänglig för hemsidans administratör, och den registrerade medlemmen kan när som helst justera sin information respektive avregistrera sig. Kontaktperson vid frågor är föreningens sekreterare, som också är administratör.